Hypnotherapie

De Bewuste Weg

 

Praktijk voor Gespreks- en Hypnotherapie

"The Journey Of 

A Thousand Miles,

Starts With A Single Step"


Lao Tze

Hypnotherapie is een vorm van psychotherapie waarbij gebruik gemaakt wordt van trance. Trance is een toestand van diepe ontspanning en veranderd bewustzijn, waarin we contact kunnen maken met ons onderbewuste.


Trance komt veel vaker voor dan alleen bij hypnotherapie. Wanneer we in gedachten verzonken zijn, verdiept in een boek, helemaal opgaan in een film of in een andere activiteit, zijn we ook in trance.


Trance is iets dat natuurlijk kan optreden of doelbewust opgewekt (geïnduceerd) kan worden. Deze functie van ons brein heeft als doel ons zo volledig mogelijk te kunnen laten focussen op één ding, waarbij andere elementen naar de achtergrond verdwijnen.


Bij een natuurlijk optredende trance beslist het brein zelf welke beelden, geluiden, gevoelens het op de voorgrond plaatst en welke het naar achteren schuift. Bij een geïnduceerde trance zoals bij hypnotherapie, zal de therapeut door middel van hypnotisch taalgebruik en suggesties de focus van de cliënt mee bepalen.


De meerwaarde van hypnotherapie is dat via de trance een communicatie tot stand kan gebracht worden tussen het bewuste en het onbewuste deel van de geest. In het geheugen worden de gebeurtenissen uit het verleden opgeslagen. Als deze gebeurtenissen te pijnlijk of onverenigbaar zijn met het waardenstelsel van die persoon, kan het gebeuren dat de geest die herinneringen verdrongen heeft uit het bewuste en ze heeft opgeslagen in het onderbewuste. Daardoor heeft de persoon er geen weet meer van en beseft hij ook niet welk effect deze herinneringen op hem hebben.


Zowel psychiaters Freud als Jung gingen ervan uit dat in het onderbewuste opgeslagen herinneringen de bron zijn voor de problemen van vandaag. Enkel door het bewust maken van deze verdrongen thema’s kan het individu heling krijgen en verlost worden van de problemen die hij in zijn dagelijkse leven ervaart.


Uitgangspunt hierbij is het zelfhelend vermogen van iedere mens en de eigen verantwoordelijkheid, die maakt dat we bereid zijn om ons onbewuste te verkennen en er meer licht in te brengen. Of zoals Jung het zo mooi verwoordde:


“We bereiken de verlichting niet door ons het licht voor te stellen, maar door ons bewust te worden van de duisternis”.

Katleen Van der Veken - Psychotherapeute


Deurne, Antwerpen (omgeving sportpaleis)

Makkelijk bereikbaar met auto of openbaar vervoer (tram 5)


Gsm: 0473/63.28.83

Mail: info@debewusteweg.be